Personalistika a mzdy

Kompletní zpracování mzdové agendy firem

  • měsíční výpočty mzdových nákladů
  • vedení mzdových a evidenčních listů
  • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ, ZP
  • čtvrtletní výpočet zákonného pojištění odpovědnosti za škodu
  • měsíční vyhotovení příkazů k úhradě pro příslušné platby
  • vyhotovení zápočtových listů, potvrzení o zdanitelných příjmech
  • vyplnění vyúčtování daní z příjmů pro FÚ