Daňe a účetnictví

Vedení daňové evidence je důležité pro téměř každého živnostníka. Vaše příjmy, výdaje nebo majetek budou pod kontrolou. Zajišťujeme vedení daňové evidence i pro plátce DPH.

Výhody externě vedeného účetnictví

 • úhrada za poskytnuté účetní služby externí firmou je nižší než mzdové náklady na zaměstnání vlastních účetních
 • nemusíte investovat do provozu vlastní účetní kanceláře, pořízení a obnovy účetních programů a vzdělávání účetních
 • máte jistotu, že Vaše účetnictví je zpracováno na odborné úrovni a v souladu s platnými právními předpisy
 • riziko škod při nesprávném zaúčtování a stanovení daňové povinnosti přenášíte na nás (garantováno pojištěním naší firmy do 2 000 000,-)
 • o veškerých skutečnostech, týkajících se Vaší činnosti, je zachována mlčenlivost
 • spolupracující advokátní kancelář, s možností zvýhodněných cen na základě smluvního vztahu
 • kompletní servis soudního a mimosoudního vymáhání pohledávek

Nabízíme

Vedení podvojného účetnictví

 • zpracování v programu MELZER, ADM a Profesional
 • vedení deníků, hlavní knihy, knih analytické evidence dle požadavků zákazníka
 • možnost střediskového, zakázkového členění
 • zpracování roční účetní závěrky a vyhotovení předepsaných výkazů
 • vedení evidence IM, DIM
 • zpracování přiznání k DPH

Poradenství

 • účetní, daňové, ekonomické poradenství
 • finanční a investiční poradenství
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů v řádné i prodloužené lhůtě
 • zpracování ostatních daňových přiznání ( silniční daň, daň z nemovitosti, spotřební daň, dědická a darovací daň, daň z převodu nemovitostí ) / v prof. programu Stereo daň. kancelář /
 • dozorování, kontroly, rekonstrukce účetnictví
 • školení v oblasti vedení účetnictví, daní

Další služby

 • zpracování podkladů pro bankovní úvěry, leasingy
 • zpracování statistických výkazů
 • zastupování na orgánech státní správy ( OSSZ, ZP, ŽÚ )
 • poradenství v oblasti zakládání společností, převodů obchodních podílů ( zpracování smluv, podání na OR apod. )
 • provedení auditu prostřednictvím externího auditora
 • možnost vyzvedávání dokladů přímo u klienta
 • na přání klienta doručování předepsaných hlášení na příslušné instituce ( FÚ, ZP, SSZ )